Lokaty długoterminowe

Ludzie, którzy oszczędzają w bankach, często decydują się na lokaty długoterminowe. Zamrożenie swoich pieniędzy na rok, dwa, czy na jeszcze dłuższy okres, to poważna decyzja. Dlatego warto się przyjrzeć wadom i zaletom tej formy lokowania kapitału i zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać okazję do zarobku.

Jak znaleźć dobrą lokatę

Przy powierzeniu oszczędności bankowi na dłuższy czas, klient zwykle ma możliwość skorzystania z dobrego oprocentowania lokaty. Dlatego opłaca się przejrzenie rankingów lokat i znalezienie oferty o jak najkorzystniejszym oprocentowaniu w okresie, na który zdeponowane zostaną pieniądze – link. Przy dłuższych terminach i znacznych kwotach, nawet niewielkie różnice w warunkach umowy z bankiem znacząco wpłyną na osiągnięte zyski.

Wpływ stóp procentowych na wybór lokaty

Należy przeanalizować sytuację na rynku finansowym i zastanowić się nad przewidywanym zachowaniem stóp procentowych w przyszłości. Inwestor, który oczekuje ich spadku, zdecyduje się na lokaty bankowe o jak najdłuższym terminie, aby wykorzystać dobre dla siebie parametry. Z kolei ten, kto liczy na wzrost stóp procentowych, wybierze jak najkrótszą ofertę lokaty bankowej o dopuszczalnym – według swoich kryteriów – oprocentowaniu, tak aby jak najszybciej móc wykorzystać podwyżkę stóp i zakładać kolejne, już bardziej korzystne, lokaty.

Lokata długoterminowa a niespodziewane wydatki

Problemem związanym z lokowaniem pieniędzy na długie terminy jest ograniczenie płynności finansowej. Niespodziewane wydatki, takie jak koszty leczenia i rehabilitacji czy remont domu, mogą zmusić klienta banku do zaciągnięcia kredytu lub zerwania lokaty, co wiąże się z utratą przewidywanych korzyści. Nieprzyjemne sytuacje losowe zdarzają się rzadko, ale potrafią być bardzo dotkliwe dla poszkodowanych.

Ograniczenie ryzyka braku płynności finansowej

Oszczędzający, który bierze pod uwagę takie sytuacje, może zabezpieczyć się przed utratą odsetek od lokaty na dwa sposoby. Po pierwsze, dostępne są takie formy lokowania pieniędzy, które gwarantują wypłatę części zysku w przypadku zerwania lokaty. Wiąże się to albo z konkretnym, małym oprocentowaniem, stosowanym w takim przypadku, albo z oprocentowaniem, które stopniowo wzrasta wraz z długością czasu trwania lokaty bankowej. Po drugie, można założyć jednocześnie kilka lokat na różne okresy, tak, że część środków finansowych będzie szybko dostępna w razie potrzeby, a część, która zamrożona została na dłuższy czas, skorzysta z korzystnego oprocentowania dostępnego dla oszczędzających na dłuższą metę.

You may also like...