Lokaty strukturyzowane

Przeglądając ofertę inwestycyjną banków coraz częściej spotykamy się z dosyć tajemniczym określeniem: lokaty strukturyzowane. Na czym polega ten typ oszczędzania? Warto przyjrzeć się o co w tym chodzi, zanim damy się namówić doradcy finansowemu na taką formę lokowania pieniędzy.shutterstock_146921186

Czym są lokaty strukturyzowane?

Ten instrument finansowy charakteryzuje się tym, że część wpłaconej kwoty trafia na standardową lokatę oszczędnościową, a część inwestowana jest w inny sposób na rynku finansowym. Niekiedy cała suma trafia na lokatę nieoprocentowaną, natomiast zysk zależy od tego, jak sprawują się dane parametry rynkowe. Niestety klient nie może wybrać ani typu lokaty oszczędnościowej, ani instrumentów alternatywnych, gdyż bank oferuje mu tylko transakcję wiązaną o konkretnych współczynnikach. Spotyka się różnie typy lokat strukturyzowanych, zarówno w bankach, jak i w firmach inwestycyjnych.

Struktury powiązane z ubezpieczeniami

Nieraz lokaty strukturyzowane powiązane są z wariantami ubezpieczeń na życie. Na pierwszy rzut oka wydaje się to doskonałym pomysłem, gdyż zarówno oszczędzanie, jak i ubezpieczenie, mają na celu zapewnienie bezpiecznej przyszłości nam i naszym bliskim, pomagając w radzeniu sobie z przykrymi przypadkami losowymi. Niemniej jednak, umowa takiej lokaty zwykle jest o wiele bardziej skomplikowana, niż umowy o założenie zwykłej lokaty bankowej lub typowego ubezpieczenia na życie.

Struktury powiązane z rynkiem akcji

Tutaj dodatkowym instrumentem finansowym, na który przeznaczana jest część pieniędzy inwestora, są akcje, lub częściej, jednostki funduszy, który obracają papierami wartościowymi. Ta oferta może być korzystna, jeśli fundusz jest dobrze zarządzany, przynosi zyski i pobiera minimalne opłaty manipulacyjne. Często jednak taka propozycja przynosi zysk tylko funduszom, natomiast klient ponosi straty, związane ze zmniejszaniem się ilości posiadanych jednostek uczestnictwa, lub ze spadkiem ich wartości.

Czy lokaty strukturyzowane są bezpieczne?

Lokaty bankowe podlegają pod bankowy fundusz gwarancyjny, w związku z czym są w pełni bezpieczne. Ubezpieczenia lub jednostki funduszy inwestycyjnych – już niekoniecznie. Źle dobrane ubezpieczenia lub nieudolnie zarządzane fundusze często doprowadzają do znacznych strat, lub co najmniej do utraty zysku, u nieświadomego klienta. Umowy dotyczące lokat strukturyzowanych są tak skomplikowane, że przeciętny człowiek nie ma szans przeczytać tych dokumentów ze zrozumieniem.

Czy lokaty strukturyzowane są zawsze złe? Pewnie że nie, ale najbezpieczniej jest część pieniędzy zainwestować samodzielnie na rynku finansowym, zamiast polegać na gotowych produktach bankowych. Sprawdź aktualne oprocentowanie lokat na polskabankowosc.com.pl.

You may also like...