Kapitalizacja odsetek i jej wpływ na zysk z lokaty

Zysk z lokaty zależy od kapitalizacji odsetek. Prawda znana od dawna. Co jednak oznacza termin kapitalizacja odsetek i jakie ma znaczenie praktyczne dla posiadacza lokat bankowych? Czy kapitalizacja odsetek jest ważna, czy też nie i dlaczego?pieniadze

Lokaty bankowe określa się inaczej, jako depozyty bankowe. Depozyty bankowe są podstawowymi produktami finansowymi, które pomagają pomnażać oszczędności pochodzące z nadwyżek finansowych z gospodarstw domowych. Dla banków zakładanie lokat oznacza możliwość dysponowania gotówką pożyczoną od swoich klientów. Banki dysponują tymi środkami przez taki okres, na jaki została założona lokata w banku. Oferta lokat bankowych jest szeroka i powiększa się coraz bardziej. Praktycznie każdy z nas znajdzie szyty na miarę swoich potrzeb produkt bankowy, który będzie odpowiedni dla jego indywidualnych wymagań. Porównanie lokat to zwrócenie uwagi na ich oprocentowanie, okres trwania lokaty, ale również na kapitalizację odsetek.

Co to jest kapitalizacja odsetek?

Każda lokata jest oprocentowana. Oprocentowanie lokat oznacza wysokość odsetek, które są zyskiem z lokaty. Kapitalizacja odsetek – ujmując kolokwialnie – polega na dopisaniu należnych odsetek, do początkowej kwoty lokaty, czyli kapitału bazowego (podstawowego, początkowego). Naliczone i dopisane odsetki są kolejnym kapitałem bazowym, od którego nalicza się kolejne odsetki i do którego się dopisuje zyski w kolejnym okresie kapitalizacji odsetek. Częstotliwość kapitalizacji odsetek ma wpływ na wysokość ostatecznego zysku. Przede wszystkim jest to widoczne, gdy kapitał początkowy, zdeponowany na lokacie, jest bardzo wysoki lub wysoki. Oferty banków pod tym względem są więc bardzo zróżnicowane.

Jakie są propozycje banków?

Są lokaty bankowe, które nie kapitalizują odsetek. Są to tak zwane lokaty rentierskie. Odsetki od lokaty regularnie wpłacane są na wskazane przez klienta konto bankowe. Nie powiększają więc kapitału początkowego i nie generują dodatkowych zysków z lokaty. Kapitał początkowy ciągle jest tej samej wielkości. Lokaty rentierskie nie są popularnymi produktami finansowymi.ranking lokat

Kolejnym, bardziej popularnym rodzajem kapitalizacji odsetek z lokat bankowych jest dopisywanie ich do kapitału początkowego w dniu zapadalności lokaty, czyli na koniec okresu, na jaki została założona w banku lokata. Tak powiększoną kwotę można wypłacić w całości lub same odsetki. Z wypłaconej sumy można założyć kolejną lokatę. Będzie to kapitał początkowy dla następnej lokaty.

Kapitalizacja odsetek może też nastąpić kilka razy w całym okresie trwania umowy. Jest to wtedy kapitalizacja miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna (dla lokat wieloletnich, długoterminowych). Przy takiej kapitalizacji, wypracowane odsetki generują kolejne zyski z lokaty, powiększając kapitał początkowy.

Jeszcze zupełnie niedawno najpopularniejszą formą kapitalizacji odsetek była kapitalizacja dzienna. Ta forma lokat pozwalała na uniknięcie podatku Belki (od zysków kapitałowych). Jednak zmiany prawne, praktycznie usunęły takie rozwiązanie, a bardzo popularne lokaty zniknęły z rynku.

You may also like...

Dodaj komentarz