Rodzaje oprocentowania lokat bankowych

Analizując aktualny ranking lokat w poszukiwaniu atrakcyjnych ofert często skupiamy się przede wszystkim na oprocentowaniu, ponieważ to ono w głównej mierze określa nasz potencjalny zysk. Jest to podejście słuszne, należy jednak pamiętać, że banki podają wartości procentowe w skali rocznej bez względu na to, ile trwa dana lokata. ranking ofert

Wyliczając na tej podstawie potencjalny zysk i opłacalność oferty, pamiętajmy także o konieczności odprowadzenia 19% podatku, który pomniejszy nasz dochód z każdego depozytu terminowego. Istotna jest także kapitalizacja odsetek, czyli częstotliwość dopisywania odsetek do depozytu. Stale powiększane tym sposobem saldo może powodować dużo większą opłacalność lokaty z niższym oprocentowaniem niż np. produkt wyżej oprocentowany, lecz bez kapitalizacji.

W kwestii samego oprocentowania należy wiedzieć, że w ofertach bankowych występują jego dwa rodzaje. Oprocentowanie stałe przypisane jest lokatom krótkoterminowym, natomiast depozyty długoterminowe posiadają oprocentowanie zmienne. Co to oznacza? W praktyce tyle, że na stałych wartościach procentowych zarobimy jdnakowo przez cały czas trwania umowy i dzięki temu będzie możliwe wyliczenie zysku jeszcze przed podpisaniem umowy. Oprocentowanie zmienne nie daje już takiej możliwości, ale za to w przypadku korzystnych jego zmian pozwoli zyskać więcej. Działa to także w drugą stronę, zatem produkty zmiennie oprocentowane mogą w pewnych sytuacjach nie być dużo bardziej dochodowe niż oferty krótkoterminowe, których odsetki naliczane będą a stałym poziomie.

Na wahania oprocentowań wpływ mają między innymi zmiany stóp procentowych ogłaszane przez NBP, zmianMan Standing On Percent Symboly kursu walut, działania Rady Polityki Pieniężnej, czy ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Przed zawarciem umowy o lokatę ze zmiennym oprocentowaniem, warto wcześniej przeanalizować sytuację na rynku i decydować się na tego typu ofertę wtedy, gdy stopy procentowe będą wykazywały tendencje rosnące i sytuacja rynkowa będzie ustabilizowana. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na straty i nasza lokata nie przyniesie nam oczekiwanych zysków.

Wszyscy ci, którzy wolą unikać niepotrzebnego ryzyka powinni zainteresować się produktami krótkoterminowymi z oprocentowaniem stałym nie tylko ze względu na pewny i stały zysk, ale także dlatego, że lokaty takie trwają z reguły krócej niż 12 miesięcy, wobec tego nie będzie także konieczności zamrażania kapitału na długie lata. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować ranking lokat, aby wybór padł na ofertę, która będzie gwarantowała zadowalające zyski i atrakcyjne warunki lokowania kapitału.

You may also like...

Dodaj komentarz