Filtracja ścieków przemysłowych – odpowiedzi na nurtujące pytania

Czy filtracja ścieków to to samo co filtracja ścieków przemysłowych? Oczywiście, że nie. Należy na samym początku zaznaczyć, iż rozróżnia się kilka rodzajów ścieków, ze względu na ich pochodzenie, czy też skład chemiczny. Na najpopularniejszy podział, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalny, składają się: ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki rolnicze, wody podgrzane, wody opadowe, ścieki komunalne oraz interesujące nas

Read More