Kalendarz trójdzielny

Pomysłowe powierzchnie reklamowe

Z każdym kolejnym rokiem, jako obserwatorzy przestrzeni miejskiej, w której funkcjonujemy na co dzień, jesteśmy świadkami tego, jak osoby odpowiedzialne za marketing i PR prześcigają się między sobą z pomysłami na to, gdzie też by można było umieścić zapadające w pamięć reklamy. Niektórych mieszkańców miast takie podejście coraz częściej wyprowadza z równowagi. I trudno się

Read More


filtracja ścieków technologicznych

Filtracja ścieków przemysłowych – odpowiedzi na nurtujące pytania

Czy filtracja ścieków to to samo co filtracja ścieków przemysłowych? Oczywiście, że nie. Należy na samym początku zaznaczyć, iż rozróżnia się kilka rodzajów ścieków, ze względu na ich pochodzenie, czy też skład chemiczny. Na najpopularniejszy podział, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalny, składają się: ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki rolnicze, wody podgrzane, wody opadowe, ścieki komunalne oraz interesujące nas

Read More